SchoolvoorCoaching verhuisde naar een nieuw pand en dat was een uitgelezen moment om de identiteit door middel van de inrichting te accentueren.

In diverse ruimtes zijn de zes kernwaarden van SvC verbeeld. De kleuren en de natuur als beeldtaal conform het basisidee van de inrichting van het gebouw.

Het concept voor de digitale collages is gebaseerd op de basisgedachte van het SvC: tegenstellingen overstijgen.
Dit resulteert in een verrassende interactie tussen de toeschouwer en de ruimte.