MILIEUDIENST AMSTERDAM

Voor de Milieudienst Amsterdam zijn ontwerpen tot stand gekomen waarbij in nauw onderling overleg vorm en inhoud afgestemd zijn op doel en doelgroep.

Designs voor covers van diverse milieurapportages, pictogrammen en uitnodigingen.