De schoorstenen van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam met de witte rookpluimen zijn een duidelijk herkenningspunt in de industriële omgeving van Havens West waar dit bedrijf gevestigd is.
Bij binnenkomst valt het oog direct op de muurvullende collage die duidelijk maakt waar dit bedrijf voor staat.
In een surrealistisch landschap is de CO2 kringloop met een kwinkslag gevisualiseerd: de ‘bovenwereld’ symboliseert een schoon en leefbaar milieu. Deze is in harmonie met de ‘benedenwereld’ waar de afvalverwerkingsprocessen verbeeld zijn.
De koeien fungeren als vitale ambassadrices van de voedselketen